Фотографија_на_Григор_Прличев,_(седи_лево)_и_на_Димитар_Узунов_(седи_десно),_таткото_на_познатиот_македонски_револуционер_Христо_Узунов

Григор Прличев – седи лево и Димитар Узунов – седи десно