НЕКАДАРНИЦИ И БЕСРАМНИЦИ

Се откажаа… .

Се откажаа од телото и од душата,

од мајките и татковците,

од дедовците, бабите,

од прадедовците и прабабите,

од пра-пра претците,

од мртвите богови и живиот бог,

од ПРАМАЈКАТА.

Се откажаа од вистината,

од минатото и светите тајни,

од совеста, честа и достоинството.

Им се посветија на желудниците –

на полните стомаци,

на устите и задниците,

на гениталиите и самодоволството,

вулгарно се вознесоа и

испоганија, буквално сѐ,

најмногу себе си,

но и сѐ вредно на овој свет.

И ништо не ги задоволи,

па продолжија самоуверено

да се порамнат со ништавилото,

НЕКАДАРНИЦИ И БЕСРАМНИЦИ.