СИЛАТА НА ЗБОРОТ

„На почетокот беше зборот“

Јован 1:1 – 5

 

Ништавни суштества

Му ја украдоа силата на зборот

А зборот беше нивни создател.

Го омаловажија и обезвреднија

Го извалкаа и обезоружаа

Политичари, водачи

Натовци и светски моќници

Глобалисти и масонери

Владетели

Лажни хуманисти и

добродетели

Претседатели, премиери,

министри и секретари

Генерали и војсководачи

Бесрамници и бесчесници

Вообразени лицемери

Лажни пророци и

лакомници

Директори и шефови

Папи, презвитери и опати

Попови и владици

Академици, доктори и професори

Службеници и технократи

Мали осилени службеничиња

Политички поттрчковци и подлизурковци

Умислени во непостоечки улоги

Истрчаа напред

 Без срам и чест

Ги отворија устите како пештери

Изустија збор безвреден

Го предизвикаа ЗБОРОТ

Па сега се чека момент, и знам,

На крајот, повторно, ќе биде збор.