МАКЕДОНСКА НАЦИОНАЛНА АКАДЕМИЈА – ПРИЛЕП: ОБРАЌАЊЕ ДО СИНОДОТ НА МАКЕДОНСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА – ОХРИДСКА АРХИЕПИСКОПИЈА И ДО МАКЕДОНСКАТА ЈАВНОСТ

Во контекст на најавениот состанок на синодот од МПЦ – ОА, закажан за 29.10.2020 год. Ние, македонските православни верни чеда на Православната Црква, Македонци по род, коишто сме крстени и духовно пораснати во, за нас, најсветата МАКЕДОНСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА, древната Охридска Архиепископија, во однос на решавањето на македонското црковно прашање, НЕМА НИКОГАШ ДА ПРИФАТИМЕ:

  1. Правно самоукинување на Македонската Православна Црква – Охридска Архиепископија (МПЦ-ОА), со цел на “добивање Томос” од Цариград и создавање на нова Православна црква, односно нов правен субјект на територијата на Република Македонија, што би довело до несогледиви последици за опстанокот на Православието во Република Македонија и нашиот православен македонски народ.
  2. Промена на Уставот на МПЦ-ОА, во кој е одредено нејзиното име како Македонска Православна Црква – Охридска Aрхиепископија , со што директно се загрозува вековниот идентитет на Македонскиот народ.
  3. Никаков договор со Цариградската патријаршија (или било која друга црква), со кој нашите задгранични епархии би се предале под туѓа, немакедонска, административна или духовна управа и јурисдикција.

4. Никаков договор со кој би се отуѓувал имотот на МПЦ-Охридска Архиепископија, или договор за предавање на ставропигијални цркви и манастири во духовна и административна управа на патријаршијата во Фанар, а коишто се наоѓаат на територијата на Република Македонија.