ЖЕНАТА Е НАПРАВЕНА ОД ОПАШКАТАТА НА ЃАВОЛО

(Од книгата, „Народни умотворби од Пелагонија и Мариово“

Автор: Томе Велјаноски

Подготвил: Тренчо Димитриоски)

          Кога Господ го направил Адама од кал, му дал душа, живеел, што жи­веел, Адам сам, еден ден Госпо го заспал Адама, и му извадил едно ребро, и направил една убава жена. Го пробудил Адама и му рекол:

          – Адаме, еве ти направив твоја друшка, со незе ќе си живеете, ќе си се плодите и рајската градина и земјава ќе ‘е полните со луѓе!

          А на това Адам му одговорил на Госпо’:

          – Мене овa’ друшка не ми се свидува, земи и врати ја од каде си ја нашол!

          Госпо, поново, го заспал Адама, жената ‘е претворил во ребро, реб­ро­­то, поново, му го вратил на Адама од каде што му го извадил.

          Госпо мислел, кроел, од каде жена да му најди на Адам. Госпо, бе­ше да му текни, го заспал ѓаволо и од опашката да му извади едно прш­ленче и, Госпо, направил една убава жена, ‘е однесол во куќата каде што спијал Адам, го пробудил Адама и му рекол:

          – Стани Адаме ти направив нова друшка!

          Се пробудил Адам, ‘е видел новата жена и му рекол на Госпо:

          – Овa’ жена ми се свидува и ‘е сакам, ќе ‘е земам!

          Господ ги благословил, ги пуштил во рајската градина, ништо да не работат, да не јадат од од јаболкото. Исто така, да имт во годината само еднаш интимни односи, само за да зачни. Но Ева постанала од опашката на ѓаволо и е ѓаволска жена. Како прво, го преварила Адама и ‘е послу­ша­ле змијата Красва да каснат од јабо’кото и му паднала косата. Како второ, уште првата вечер кога си легнале со Адама во постелата, му рекла:

          – Адаме, ајде да пробаме това што ни рече Госпо!

          Адам рекол:

          – Ева, до година имаме време, јас не сакам одма, овa’ ноќ, страмота е од Госпо.

          Ева навалила и Адам пристанал, еднаш ‘е направиле работата.

          На Ева и се засладила играта и го приморала Адама, преку ноќта, на­правиле повеќе пати интимни односи. Утрото дошол Господ и ги пра­шал:

          – Зошто ноќеска не спиете, ами се борете во постелата?

          Адам признал да тој сакал еднаш, тa’ ноќ, и да чека до година, но на Ева и се свидело и сакала повеќе пати да има во таа ноќ.

          Господ ѝ рекол на Ева:

          – Ти ‘е изгуби честа и страмо уште ноќеска. Од твоето родство нава­ка ќе му изградиме страмен прстен, барем до нивното удомување, да бидат чисти во душата при првото легнување со момчето во нивната постела.

          – Стално во тебе да стој, никогаш наситка да немаш, со страв да би­диш, во секој однос со мажо, од зачнување и, еднаш месечно, сите гре­во­ви од таа работа, да је исперуваш твојата душа! – ѝ рекол Госпо на Ева.

          – Кога Адам не сакаше да има жена од неговото тело, да му биди мир­на душата, а сега жена од ѓаволската опашка, вечито ќе бидиш неси­горен во својата жена! Жената твоја и гола ќе се слечи пред народо само да биди посакана од тебе! – му рекол Госпо на Адам.

          Сите жени во поранешните времиња што носеја кошули селски од позади имa’ на косата продолжено, заплетено, црни волнени плетенки ка­ко симбол или знак од каде е направена првата жена Ева. Плетенките биле во чест на ѓаволската опашка.

Овa приказна ми ‘е кажув Петрески Ванѓел – Бабјако иПавлески Ванчо, двата од с. Марул