45-ти фестивал на народни инструменти и песни „Пеце Атанасоски“ – Прилеп – Долнени

Малку летаргично, во голема мерка мерка игнориран, со несфатливи постапки околу неопходната подршка за подготовка и организирање, во положба меѓу

Read more