ВИСТИНАТА НЕМА ДНО – ВИСТИНАТА НЕ ТРПИ ПОКРИВ!

Коментар: Се подлабоко и подлабоко, откриваме непознато, добиваме сознанија за конкретни појави, ги идентификуваме и растајнуваме, често фасцинирани, возбудени и

Дознај повеќе

ЗВУЦИТЕ НА ДЕВЕТОСТРУНАТА ЛИРА НА ОРФЕЈ И РАЗВОЈОТ НА ФИЛОЗОФСКАТА МИСЛА

– Историската позадина на Орфеј и орфизмот – Долгата човекова историја на постоење и интерактивен однос со природата содржи во

Дознај повеќе