СЕЛОТО ЧАНИШТЕ, ПРИЛЕПСКО МЕЃУ ТРАУМИТЕ И ИДНИНАТА

Овде „мириса“ на напластена историја. Длабок е коренот на постоењето, духови на сите времиња „шетаат“ по ридовите, камењарите, долините и

Дознај повеќе