КУЛТУРЕН КОНТИНУИТЕТ СО КОРЕНИ ОД ПРАИСТОРИЈАТА И ОСТАТОЦИ ОД ЖИВЕАЛИШТА И КУЛТНИ ОБЈЕКТИ НА „КАБАЊА“, „КУКУДЕЛИЦА“, „ВРШНИК“ И „СЛИЗГАЈЦА“ ВО ВАРОШ КАЈ ПРИЛЕП – Дел од просторот на стариот град Прилеп –

Трагите на материјалната и духовната култура се присутни на секој чекор на митскиот рид Маркови Кули кај Прилеп, како и

Read more

РАЗРУШЕН МАНАСТИР СО КУЛТУРНИ СПОМЕНИЦИ ОД АНТИЧКИОТ ПЕРИОД ВО БЛИЗИНА НА СЕЛОТО ГОЛЕМО МРАМОРАНИ, ПРИЛЕПСКО

На неполн километар северно од испустеното село Големо Мраморани и денес опстојуваат остатоци од извесен стар манастир. Манастирот се наоѓал

Read more

КАРПАТА СО ФАСЦИНАНТНА ФОРМА НА ЛАВ ВО БЛИЗИНА НА ЗЛАТОВРВ КАЈ ПРИЛЕП – СТАРО СВЕТИЛИШТЕ НА РАБОТ НА ТВРДИНАТА НА АНТИЧКАТА НАСЕЛБА КОЛОБАИСА

Многу личности опишани во митолошките приказни, од боговите биле претворени во камен, а камењата станале предмет на свет однос и

Read more

БЛАГОРОДНА АКЦИЈА НА ГРУПА ЕНТУЗИЈАСТИ ОД ПРИЛЕП И БИТОЛА НЀ НАТЕРА ДА СЕ ПРИСЕТИМЕ НА ЕДЕН ДАЛЕЧЕН НАСТАН ПОВРЗАН СО ИМЕТО НА СЕЛОТО ПЛЕТВАР, ПРИЛЕПСКО

Превојот кај селото Плетвар, познат како Дервен, е место на безброј случувања во различни периоди. Голем број од нив се

Read more