ЗДИВЕН СВЕТ (Од необјавената поетска збирка „Кучешко време“ – четврти дел „Раѓање“)

Ме дробат на илјадници парчиња, безмилосно ме кинат без одмор. Моите непријатели на крупно, пријателите сосем на ситно. Крвници крвта

Read more

45-ти фестивал на народни инструменти и песни „Пеце Атанасоски“ – Прилеп – Долнени

Малку летаргично, во голема мерка мерка игнориран, со несфатливи постапки околу неопходната подршка за подготовка и организирање, во положба меѓу

Read more