МЕШАЊЕ НА ВРЕМИЊАТА ПРИ УПОТРЕБАТА НА ГЛАГОЛОТ „ЗЕМА“

Во последниве децении при употребата на македонскиот јазик се случуваат голем број груби отстапувања од стандардниот литературен јазик, односно, грешки

Дознај повеќе

МЕШАЊЕ НА ВРЕМИЊАТА И УПОТРЕБАТА НА ГЛАГОЛОТ „ЗЕМА“

Во последниве децении при употребата на македонскиот јазик се случуваат голем број груби отстапувања од стандардниот литературен јазик, односно, грешки

Дознај повеќе