ЗДИВЕН СВЕТ (Од необјавената поетска збирка „Кучешко време“ – четврти дел „Раѓање“)

Ме дробат на илјадници парчиња, безмилосно ме кинат без одмор. Моите непријатели на крупно, пријателите сосем на ситно. Крвници крвта

Read more