СМЕЛИОТ ТРГОВЕЦ И БОРЕЦ ПРОТИВ ТУРСКОТО РОПСТВО ИЛИЈА ЦРВЕНКОВ ОД ПРИЛЕП

Илија Црвенков бил еден од Македонците во Прилеп, кој храбро истапувал против неправдите што ги правеле Турците во неговиот град.

Дознај повеќе

ПРИЛЕПСКИОТ ВОЈВОДА ДИМЕ ШИКЕ И ОБИДИТЕ ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Некои од одметниците од турската власт во деветнаесеттиот век, во своето отпадничко дејствување, доживеале и лична трансформација и осознавање, а

Дознај повеќе