ЈУНАЦИТЕ ОД РЕКАТА АКСИЈ (ВАРДАР) ВО МАКЕДОНИЈА ВО „ИЛИЈАДА“ ОД ХОМЕР – Македонија и Македонците во најстарите пишани уметнички дела

Градот Троја во областа Троада во Мала Азија, своето име го носи по неговиот основач Трос. Тој, пак, е татко

Read more

МИТОЛОШКО-ИСТОРИСКИ, ЕТНОГРАФСКИ И ОНТОЛОШКИ ВРСКИ НА МАКЕДОНСКОТО ПЛЕМЕ ПЕЛАГОНЦИ

ПЕЛАГОН – ПЕЛАЗГО – ПЕЛАЗГ – ПЕЛАРГО – ПЕЛАРГ И ПЕЛАГОНСКОТО КРАЛСТВО Веројатно е дека својот најголем развој, Пелагонското Кралство

Read more