ЗАПУСТЕНОТО СЕЛО САТОКА И ПРЕДАНИЕТО ЗА СЕДУМДЕСЕТ ЦРКВИ МЕЃУ СЕЛАТА БЕШИШТЕ И ГРАДЕШНИЦА

Во атарот на селото Бешиште има  голем број места на кои се  забележуваат траги од стари населби од различни времиња,

Дознај повеќе