ПРЕДАНИЕ ЗА СЕЛОТО МАЛЕШЕВО СО СЕДУМДЕСЕЕТ МААЛА НА ЛОКАЛИТЕТОТ „СТАРИ ЛОЗЈА“, КАЈ СЕЛОТО НОВОСЕЛАНИ, ОПШТИНА ДОЛНЕНИ

Според преданието што го раскажува Владо Николоски, како и други жители од селото Новоселани, Прилепско, порано селото се наоѓало на

Дознај повеќе

ПРЕДАНИЈАТА ЗА ЛОКАЛИТЕТОТ „КАЛУСОЕЦ“ НА ДРЕНСКА ПЛАНИНА ВО АТАРОТ НА СЕЛОТО КОКРЕ, ПРИЛЕПСКО

Источно од Прилеп, на повисоките падини на Дренска Планина (за некои Селечка Планина), во близина на високиот врв „Коњарник“, од

Дознај повеќе

ПРЕДАНИЕТО ЗА „ЦАРЕВОТО“ И „ЦАРИЧИНОТО КЛАДЕНЧЕ“ ВО БЛИЗИНА НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ГРАДИШТЕ“ КАЈ СЕЛОТО МАНАСТИР, ПРИЛЕПСКО

Во селото Манастир од ретките жители може да се слушне и едно интересно предание за локалитетот „Градиште“. Нам нѝ го

Дознај повеќе

СКАМЕНЕТИОТ УБИЕЦ CO ПУШКА ОД ЦРКВАТА „УСПЕНИЕ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА“ – „ТРЕСКАВЕЦ“ КАЈ ПРИЛЕП

Едно предание, кое и денеска живо се раскажува за манастирот „Трескавец“, меѓу прилепчани и околината на Прилеп, особено, меѓу жителите

Дознај повеќе

ЗАПУСТЕНОТО СЕЛО САТОКА И ПРЕДАНИЕТО ЗА СЕДУМДЕСЕТ ЦРКВИ МЕЃУ СЕЛАТА БЕШИШТЕ И ГРАДЕШНИЦА

Во атарот на селото Бешиште има  голем број места на кои се  забележуваат траги од стари населби од различни времиња,

Дознај повеќе