ОСТАТОЦИ ОД РАНОХРИСТИЈАНСКА ЦРКВА ПРЕД СЕЛОТО ВИТОЛИШТЕ, ПРИЛЕПСКО

Интересни споменици на раното христијанство среќаваме во близина на селото Витолиште, на околу 300 м пред влезот во селото. Тука

Дознај повеќе

ДРЕВНИТЕ КОРЕНИ НА „БУКОВСКИ МАНАСТИР“ КАЈ СЕЛОТО БУКОВО, БИТОЛСКО

Сместен на неколку километри од селото Буково, Битолско, во висока букова шума, малку скриен од погледот од рамнината Пелагонија, на

Дознај повеќе

УНИШТЕНА АНТИЧКА БАЊА НА ЛОКАЛИТЕТОТ ТАШАЧИЦА, ГРАДБА ОД СТАРИОТ ГРАД ПРИЛЕП

Немоќта со која се соочуваме во заштитата на ваквите културни содржини не доведува во непријатна положба, не само нас, кои

Дознај повеќе

ОСТАТОЦИ ОД ПОСТАРИ ГРАДБИ И СТАНИЦА НА ДЕРВЕНЏИИ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „УШИТЕ“ – ПРЕВОЈ НА СТАРИОТ ПАТ ПРИЛЕП – КАНАТЛАРЦИ

Локалитетот „Ушите“ претставува превој (премин) на стариот пат Прилеп – с. Канатларци, кој во постариот период бил многу експлоатиран и

Дознај повеќе

СПОМЕНИЦИ СО СИМБОЛИ НА ВСЕЛЕНАТА И ВЕЧНИОТ ЖИВОТ КАЈ ЦРКВАТА ВО СЕЛОТО БРАИЛОВО, ОПШТИНА ДОЛНЕНИ

Иако имавме предвид дека атарот на селото Браилово, Прилепско е полн со разновидни траги од стара култура, сепак бевме пријатно

Дознај повеќе

ОСТАТОЦИ ОД СТАРА ЦРКВА, НАСЕЛБА И УТВРДУВАЊЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „АТАНАВЧИЦА“ КАЈ СЕЛОТО РОПОТОВО, ОПШТИНА ДОЛНЕНИ

Ридот „Атанавчица“, всушност е рид на св. Атанасие, кој на неговиот врв имал и свој храм уште во подалечното минато.

Дознај повеќе

НОВА ЦРКВА КАЈ СЕЛОТО БЕРОВЦИ, ПРИЛЕПСКО НА МЕСТОТО НА СТАРА ЦРКВА И ГРОБИШТА

ВЕРОЈАТНО Е ДЕКА НА ИСТОТО МЕСТО ЕГЗИСТИРАЛ И АНТИЧКИ ХРАМ Селото Беровци се наоѓа десетина километри јужно од Прилеп, северозападно

Дознај повеќе

СЕ УНИШТУВААТ ЛИ СПОМЕНИЦИ НА КУЛТУРАТА ВО МАКЕДОНИЈА СТАРИ И ПО НЕКОЛКУ ИЛАЈДИ ГОДИНИ

НАПАДНАТ ЅЕВС ЗАШТИТНИКОТ НА АГОРАТА (СОБРАНИЕТО) НА ЛОКАЛИТЕТОТ „САДОИ”, КАЈ СЕЛОТО ПЛЕТВАР, ПРИЛЕПСКО Споменикот се наоѓа на помалку од еден

Дознај повеќе

РАСКОПАНА ЦРКВАТА НА ОДАМНА НАПУШТЕНОТО СЕЛО ЗАПОЛЖАНИ, ПРИЛЕПСКО, ВО ЗАПОЛШКО ЗАД ШАТОРОВ КАМЕН

На неколку километри источно од Прилеп, скриена меѓу ридот Шаторов Камен и Дренска планина се наоѓа убава долина со зелени

Дознај повеќе