ТРАГИ ОД ЗНАЧАЈНА АНТИЧКА НАСЕЛБА КАЈ СЕЛОТО ПОДМОЛ, ПРИЛЕПСКО

Во селото Подмол е живо преданието за постоењето на некоја голема населба во минатото на овој простор. Духовите ги подгреваат

Дознај повеќе

НЕПОЗНАТ ГРАД ОД АНТИЧКИОТ ПЕРИОД СЕ КРИЕ ВО АТАРОТ НА СЕЛОТО ОРЕОВЕЦ, ПРИЛЕПСКО

Културните остатоци се среќаваат на повеќе локалитети од десната страна на Ореовечка Река кои, за жал, се во голема мерка

Дознај повеќе

„ГОРНА ЦРКВА“ – СТАРАТА ЦРКВА ВО СЕЛОТО КРУШЕВИЦА, ПРИЛЕПСКО СРУШЕНА ПО НАРЕДБА НА ТУРСКАТА ВЛАСТ

При влезот во селото Крушевица од северната страна, на ритчето со зарамнета површина, познато како „Горна Црква“, се наоѓаат остатоци

Дознај повеќе

ОСТАТОЦИ ОД АНТИЧКИ ГРАД НА ЛОКАЛИТЕТОТ „МАРКОВ ЧАРДАК“ КАЈ СЕЛОТО БЕЛО ПОЛЕ, ОПШТИНА ДОЛНЕНИ

Ретки се повисоките ридови во Пелагонија каков што е ридот со локалитетот „Мар­ков Чардак“, кој е расположен од северната страна

Дознај повеќе

МАКЕДОНСКИОТ АНТИЧКИ ГРАД ПЕРСЕИДА – ГРАДОТ НА КРАЛОТ ПЕРСЕЈ КАЈ СЕЛОТО ЦРНОБУКИ, БИТОЛСКО

– Градот Персеида го подигнал македонскиот цар Филип V и го крстил според името на својот син Персеј. Неговото подигнување

Дознај повеќе

ТВРДИНА ОД МАКЕДОНСКИОТ ПЕРИОД ВО ПОДНОЖЈЕТО НА ЗЛАТОВРВ ВО АТАРОТ НА ГОРНО СЕЛО, ПРИЛЕПСКО

Високиот Златоврв со древното светилиште под него од секогаш го привлекувал вниманието на луѓето со својата магиска моќ и близината

Дознај повеќе

„КАЗАН“ – ОСТАТОЦИ ОД НАСЕЛБА ОД МИТОЛОШКОТО ВРЕМЕ НА ДРЕНСКА ПЛАНИНА КАЈ СЕЛОТО КАЛЕН, ПРИЛЕПСКО

Дека древните жители барале места за живеење кои денес за нас се сурова природа, покажува локалитетот „Казан“, кој се наоѓа

Дознај повеќе

АНТИЧИКОТ БОГ ХЕРМЕС (МЕРКУР) ОД СЕЛОТО МАЖУЧИШТЕ, ПРИЛЕПСКО

Меѓу спомениците кои се грубо уривани и туркани пред тешките машини при расчистувањето на теренот за градба на задружниот дом

Дознај повеќе