ЛОКАЛИТЕТОТ „ЦРКВИШТЕ“КАЈ СЕЛОТО КРУШЕВИЦА, ПРИЛЕПСКО СО ОСТАТОЦИ ОД ЦРКВА ИЛИ ХРАМ, ТУМУЛ И ГРОБОВИ ВО КАРПА

На околу 3 км југоисточно од селото Крушевица, Прилепско се наоѓа локалитетот „Падиште“, кој е исклучително богат со материјална култура

Read more

СПОМЕНИЦИ СО АНТИЧКИ НАТПИСИ ОД ЦРКВАТА „СВ.ДИМИТРИЈА“ КАЈ ЗАПУСТЕНОТО СЕЛО МЕЛНИЦА, ПРИЛЕПСКО

Случајно или не, во близина на еден многу значаен локалитет со богатство од остатоци од материјална култура, односно, локалитетот „Садевите“

Read more

АНТИЧКА СКУЛПТУРА И КУЛТНА ГРАДИНА ВО НАСЕЛБА ОД РИМСКОТО ВРЕМЕ КАЈ СЕЛОТО ВИТОЛИШТЕ, ПРИЛЕПСКО

Атарот на селото Витолиште е преполн со древни остатоци од населби, култни објекти и сл. Голем број од нив се

Read more

НЕПОЗНАТ ГРАД ОД АНТИЧКИОТ ПЕРИОД СЕ КРИЕ ВО АТАРОТ НА СЕЛОТО ОРЕОВЕЦ, ПРИЛЕПСКО

Културните остатоци се среќаваат на повеќе локалитети од десната страна на Ореовечка Река кои, за жал, се во голема мерка

Read more