ЛОКАЛИТЕТОТ „ЦРКВИШТЕ“КАЈ СЕЛОТО КРУШЕВИЦА, ПРИЛЕПСКО СО ОСТАТОЦИ ОД ЦРКВА ИЛИ ХРАМ, ТУМУЛ И ГРОБОВИ ВО КАРПА

На околу 3 км југоисточно од селото Крушевица, Прилепско се наоѓа локалитетот „Падиште“, кој е исклучително богат со материјална култура

Дознај повеќе

СПОМЕНИЦИ СО АНТИЧКИ НАТПИСИ ОД ЦРКВАТА „СВ.ДИМИТРИЈА“ КАЈ ЗАПУСТЕНОТО СЕЛО МЕЛНИЦА, ПРИЛЕПСКО

Случајно или не, во близина на еден многу значаен локалитет со богатство од остатоци од материјална култура, односно, локалитетот „Садевите“

Дознај повеќе

АНТИЧКА СКУЛПТУРА И КУЛТНА ГРАДИНА ВО НАСЕЛБА ОД РИМСКОТО ВРЕМЕ КАЈ СЕЛОТО ВИТОЛИШТЕ, ПРИЛЕПСКО

Атарот на селото Витолиште е преполн со древни остатоци од населби, култни објекти и сл. Голем број од нив се

Дознај повеќе

ТРАГИ ОД ЗНАЧАЈНА АНТИЧКА НАСЕЛБА КАЈ СЕЛОТО ПОДМОЛ, ПРИЛЕПСКО

Во селото Подмол е живо преданието за постоењето на некоја голема населба во минатото на овој простор. Духовите ги подгреваат

Дознај повеќе

НЕПОЗНАТ ГРАД ОД АНТИЧКИОТ ПЕРИОД СЕ КРИЕ ВО АТАРОТ НА СЕЛОТО ОРЕОВЕЦ, ПРИЛЕПСКО

Културните остатоци се среќаваат на повеќе локалитети од десната страна на Ореовечка Река кои, за жал, се во голема мерка

Дознај повеќе