ЦАРСКОТО ДОСТОИНСТВО НА ЦРКВАТА „СВ. НИКОЛА“ ВО СЕЛОТО МАНАСТИР, ПРИЛЕПСКО

Најзачуван споменик на културата во селото Манастир претставува црквата „Св. Никола“, а која за свој патрон ја има и св.

Дознај повеќе