ИСКЛУЧИТЕЛЕН КУЛТЕН ОБЈЕКТ – КАРПА СО ЦРТЕЖ ВО ЗАГРАД КАЈ ПРИЛЕП, НА ЛОКАЛИТЕТОТ ТЕТЕБУЛЕ

На источната падина на ридот Тетебуле, на работ од Заград, се наоѓа една помала карпа со форма, која потсетува на

Дознај повеќе

ОСТАТОЦИ ОД РАНОХРИСТИЈАНСКА ЦРКВА ПРЕД СЕЛОТО ВИТОЛИШТЕ, ПРИЛЕПСКО

Интересни споменици на раното христијанство среќаваме во близина на селото Витолиште, на околу 300 м пред влезот во селото. Тука

Дознај повеќе

ФАСЦИНАНТНА КАМЕНА ПОРТА НА АРХЕОЛОШКИОТ ЛОКАЛИТЕТ „РИДОТ“, КАЈ СЕЛОТО МАЖУЧИШТЕ, ПРИЛЕПСКО

Овој објект се наоѓа на локалитетот „Ридот“, Мажучиште, кој се наоѓа од источната страна на селото и од западната страна

Дознај повеќе

ЛОКАЛИТЕТОТ „ЦРКВИШТЕ“КАЈ СЕЛОТО КРУШЕВИЦА, ПРИЛЕПСКО СО ОСТАТОЦИ ОД ЦРКВА ИЛИ ХРАМ, ТУМУЛ И ГРОБОВИ ВО КАРПА

На околу 3 км југоисточно од селото Крушевица, Прилепско се наоѓа локалитетот „Падиште“, кој е исклучително богат со материјална култура

Дознај повеќе

ДРЕВНИТЕ КОРЕНИ НА „БУКОВСКИ МАНАСТИР“ КАЈ СЕЛОТО БУКОВО, БИТОЛСКО

Сместен на неколку километри од селото Буково, Битолско, во висока букова шума, малку скриен од погледот од рамнината Пелагонија, на

Дознај повеќе

СПОМЕНИЦИ СО АНТИЧКИ НАТПИСИ ОД ЦРКВАТА „СВ.ДИМИТРИЈА“ КАЈ ЗАПУСТЕНОТО СЕЛО МЕЛНИЦА, ПРИЛЕПСКО

Случајно или не, во близина на еден многу значаен локалитет со богатство од остатоци од материјална култура, односно, локалитетот „Садевите“

Дознај повеќе