135 ГОДИНИ ОД ЗАГИНУВАЊЕТО НА ВОЈВОДАТА ЃОРЃИЈА ЛАЖОТ ВО СЕЛОТО ВЕПРЧАНИ, ПРИЛЕПСКО

Речиси во текот на целиот период под турското ропство во Македонија се јавувале различни незадоволници, луѓе со слободен дух и

Read more

„СВЕТЕЦОТ“ – КУЛТЕН ОБЈЕКТ ВО КАРПИ СО ТРАДИЦИЈА ОД ПРАИСТОРИЈАТА ДО ДЕНЕС КАЈ МАНАСТИРОТ „СВ. АРХАНГЕЛ МИХАИЛ“ ВО БЛИЗИНА НА ВАРОШ, КАЈ ПРИЛЕП

Кога би знаеле да ги читаме и толкуваме безбројните пораки од различен вид оставени од нашите предци веројатно ќе имаме

Read more

ГРОЗНОТО ЗЛОСТОРСТВО НА ЗЛОСТОРНИКОТ БУЛИМАН АГА КАЈ СЕЛОТО ЦАРЕВИЌ, ПРИЛЕПСКО

– Булиман ага бил еден од најголемите злосторници во Прилепско. При едно злосторство во селото Царевиќ, Прекурид уништил цело семејство,

Read more