„ЛАТИНСКА ЦРКВА“, ЛОКАЛИТЕТ СО ОСТАТОЦИ ОД АНТИЧКИ ХРАМ, СТАРА ХРИСТИЈАНСКА ЦРКВА, НО И ЕКСКЛУЗИВНИ СПОМЕНИЦИ СО НАТПИСИ, СКУЛПТУРИ И КЕРАМИЧКИ ЕКСПОНАТ СО СТАРО ПИСМО

Еден исклучително интересен локалитет со впечатливи експонати на материјалната култура се наоѓа на неколку стотици метри јужно од селото Загорани,

Read more

ГОЛЕМ БРОЈ РЕГИСТРИРАНИ И НЕРЕГИСТРИРАНИ СПОМЕНИЦИ СО НАТПИС ОД АНТИЧКИОТ ПЕРИОД ОД СЕЛОТО ВЕПРЧАНИ, ПРИЛЕПСКО

Од селото Вепрчани, Прилепско, потекнуваат поголем број интересни споменици со натписи или со релјефни претстави од античкиот период. Повеќето од

Read more

ОЧАЈНАТА И ОПАСНА СОСТОЈБА НА СПОМЕНИКОТ НА КУЛТУРА, ЧИФТЕ-АМАМ ВО ПРИЛЕП

Состојбите најдобро ја отсликуваат нашата способност, нашата грижа, како и нашата ажурност во заштитата на културно-историското наследство. Тие можат да

Read more