ПО МИТОЛОШКОТО И ИСТОРИСКОТО МИНАТО НА МАКЕДОНИЈА: ТРАГИ ОД НАСЕЛБА СО КОНТИНУИТЕТ ОД НЕКОЛКУ ИЛЈАДИ ГОДИНИ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „РИДОТ“ КАЈ СЕЛОТО МАЖУЧИШТЕ, ПРИЛЕПСКО

Ако нешто е чудно, тоа е близината на археолошкиот локалитет кај селото Мажучиште, Прилепско, познат како „Ридот“ кој содржи архелошки

Read more