OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Карпа со интересни задлабени форми на седлото меѓу двете калиња