OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Куќен лепеж и мал фрагмент од керамички сад со украсување