OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Фрагмент од керамички сад со комплетно сочуван дел од дното до устинката