OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Два фрагменти од керамички сад со украсување