OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Траги од ѕидот на утврдувањето од североисточната страна