OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Кружна јама во близина на влезот во Кале 1