OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Долг ѕид со кула од југоисточната страна на Маркови Кули