OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Една од поголемите камени градби на западната страна од врвот Чардак