Pod m tapanche zenit – v1

Горната површина на карпата со горобовите 2