OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Карпата со гробовите од југоисточната страна