OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Црквата од запад - со делот со живопис