НЕСФАТЛИВО!!! ВО ЦРКВАТА „СВ. НИКОЛА, ВО СЕЛОТО МАНАСТИР, ПРИЛЕПСКО СО ГОДИНИ ТЕЧЕ АТМОСФЕРСКА ВОДА НА ЖИВОПИСОТ СТАР 7 ВЕКА, А ИНСТИТУЦИИТЕ НЕ МОЖАТ ДА НАЈДАТ РЕШЕНИЕ???

Како поинаку да се толкува ваквиот однос? Нешто не ни е јасно?!!! Веќе неколку години, во време на реконструкција, конзервација … Продолжи со читање НЕСФАТЛИВО!!! ВО ЦРКВАТА „СВ. НИКОЛА, ВО СЕЛОТО МАНАСТИР, ПРИЛЕПСКО СО ГОДИНИ ТЕЧЕ АТМОСФЕРСКА ВОДА НА ЖИВОПИСОТ СТАР 7 ВЕКА, А ИНСТИТУЦИИТЕ НЕ МОЖАТ ДА НАЈДАТ РЕШЕНИЕ???