OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Живописот на источниот ѕид во трпезаријата е единствен кој е делумно зачуван