OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Една од големите камени маси во трпезаријата