OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Гробница бр. 1 - дромосот и влезот обраснати во трева