Grob vo neposredna blizina – v1

Гроб во карпа во непосредна близина на гробниците