Gradot – Markovi Kuli – v1

Гроб-циста од некрополата од западната страна на тридот