OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Делот на „Баба“ посветен на светилиштето - поглед од исток