OLYMPUS DIGITAL CAMERA

„Баба“ од југ со делот кој му припаѓа на светилиштето