OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Споменик со натпис од градба откриена со поновите ископувања