OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Споменик со натпис на кој се споменуваат Стибера, Девриоп, Септимиј и др.