OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Градба откриена со ископувањата од последниве години