САМОВИЛСКОТО РАКЧЕ ЖИВЕЕ САМО ВО ПЕЛАГОНИЈА, КАЈ ГОЛЕМО КОЊАРИ, ПРИЛЕПСКО

Жителите на селото Големо Коњари одамна знаат дека во барите околу селото се среќаваат голем број разновидни ракчиња и други

Read more

БАБА – КАРПА СО ИМПОЗАНТНА РЕЛЈЕФНА ФОРМА И МИТОЛОШКИ И КУЛТУРНИ ИМПЛИКАЦИИ

Една од многубројните релејфни чуда на прилепскиот релјеф (иако целиот прилепски релјеф е своевидно природно чудо) е карпата позната како

Read more